Fotografi årsmötet 2003

åter startsida

 

 

Nils-Erik Gastegard
Sven Sjöling tackar fd. flottiljpastorn
Nils-Erik Gestegård för
 intressant föredrag.

 
 foto: Hans-Bertil Sinclair