Flygminnesmärken F5 Ljungbyhed

                                                                                                                                                                            åter startsida                                                                                                                                                                                                                          

F 5 nedläggning Minnessten 1998

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
En SK 60 vid golfbanan inne på området
 
   
Minnessten Herrevadskloster: Krigsflygskolans 50–års jubileum    
       
Inom flottiljområdet finns även:      
Minnessten  Norra Skånska Infanteriregementet
 


 
 
Minnessten  Skånska Husarregementet
 
   
Minnessten Skånska Dragonregementet    
       
I anslutning till F5 finns Bonarp:      
Minnessten  Norra Skånska Infanteriregementet ”Flyghaveri 1918"
 
   
Minnessten Kronprinsens Husarregemente
Minnessten  Kronprinsens Husarregemente: Stallbrand
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
       
Dokumentation, F5 verksamhet finns dokumenterad i flertal verk bland annat:  
Sven Stridsberg:   Flyget i Ljungbyhed  
Sven Stridsberg:   Sveriges äldsta flygplats 80 år  
Patrik Haller: Lägerliv Ljungbyhed  
Gösta Kersmark: Tidiga flygningar på Ljungbyhed  
Fotodokumentation ”Sista året på F5” som delades ut till samtlig personal som var anställd vid F5 1996-12-31  
Ett omfattande antal fotografier bland annat glasplåtar finns hos Militärhistoriska museet i Ljungbyhed, finns tillgängligt för forskning mm.  

                               Här nedan har Du en länk till en intressant artikel om ett haveri 1963 i Småland.
                                   
                               Svensk Flyghistorisk Förening