Åter Startsida

                                                             

                                           Gemensam fika med Flygvapenchefen och representanter från Högkvarteret och F 17 tillsammans med Kamratföreningens medlemmar. Totalt 52 närvarande

                   
FVC besöker Militärhistoriska Museet      Bertil Larsson väntar på att visa nya museet           Inspektion av nya museet                         F 17 fanförare Lt Åke Svensson                      FVC håller minnestal

   

                             Tyst Minut              
Ordf Kamratföreningen håller minnestal              Kransman från F17 och signalman från Hkv          Tyst minut för F5 "fallna kamrater"            Minneskrans med texten Krigsflygskolan F5 / Docendo Discimus