åter startsida

 Kamratföreningens Historia 

 

 

1939-07-09

ordf C F 5 överste Åge Lundström och (troligen) sekreterare majoren B Schultz

Medlemstalet  var 822 medlemmar år 1939. 

Med andra ord en av de äldsta, kanske äldsta i flygvapnet. Dåvarande överste Åge Lundström tog initiativet till bildandet av F 5 kamratförening. Krigsåren kom emellan och medförde att den tänkta verksamheten kom av sig. Det var så mycket annat som var mer nödvändigt. 1962 ruskade man liv i Kamratföreningen  på nytt,. Åren mellan 1962 och fram till 1979-80 drevs en ganska begränsad verksamhet. Från och med 1981 har föreningens uppgifter fått fastare former. Syftet med kamratföreningen är att sammanföra före detta personal och värnpliktiga vid flottiljen.