Fotografier tagna 2007 inom F5 området                 åter startsida

   
    Kanslihuset
 

Norra Flygeln
 
   
    Flygledarskolan
 

Infanterilägret
 
  
   Klockbaracken
 

Klockbaracken
  
   Matsalen
 

Matsalen
 
 
  Mässen Husarlägret (Militärhistoriska
  muséet)
 

Brandstationen
 
  Officersmässen
 

Stabsbyggnad spec komp
 
 
  Underofficers mässen
 

Väderskolan (idag F5 golfklubb)
 

Denna byggnad kallades
"Hallbergska Villan"
 


foto: Kicky o Hans-Bertil Sinclair
 

Historia: En tjänsteman civilanställd från I24 bodde i villan och han hette Hallberg eller Hellberg.

1940-talet gjordes villan om till Kadettmäss då F5 hade kadettutbildning.

1950-talet blev det Aspirantmäss

1960-70-talet gjordes den om till Intendenturavd.

1980-talet flyttade Flygskolans elevkompani in.

1990-talet inrymde villan ADB-avdelningen vid F5
 


Vattenverket uppfört 1926
 

f.d bostad
 

 FO-lägret. Sjukstallet. Bilden visar en s k Dubbelförläggning. Den hyste soldater i fyra sängrader. Kvar finns även en enkelförläggning med således två sängrader. Huset på bilden använder (hyr) Militärhistoriska Muséet som lagerlokal.
 

Flygplatsplutonens byggnad vid FO-lägret
 

Flygplatsplutonens byggnad
 

FO-lägret
 

FO-lägret, (musieföreningens kontor)
 

Fo-lägret
 


Kök FO-lägret
 

Hangarer

Förrådsbyggnad
 

Vapenförrådet
 

Marketenteriet
 
 

Maskinavdelningen
 

Maskinavdelningen framifrån
 

Lägerhydda vid officrsmässen Minnessten vid Husarlägret

Instruktionsverkstaden