åter historik
                                                                                                                                                                                                                                                                    

                           

                                  Överste P.J. Widmark

Källa: F5 nytt 1986

För ganska precis 12 år sedan kom jag från Stockholm till F5. De yttre förhållandena under min första tjänstgöringsdag var de sämsta tänkbara. 30 cm djupt blött snötäcke hade natten innan ställt till fullständigt trafikkaos i stora delar av Sverige. Tåget som jag anlände med var t ex åtskilliga timmar försenat till Klippan på grund av en tågurspårning i trakten av Mjölby. Snöfallet i Skåne som skapat stora problem på vägarna hade övergått till lätt regn och dis eller dimma. Av den hett efterlängtade våren syntes inga spår. Allt verkade motigt och deprimerande.

Min första tjänstgöringsdag var planerad så att jag på olika arbets- och samlingsplatser skulle möta och hälsa på mina nya medarbetare. Jag minns alltjämt den rundvandringen med stor glädje. De människor jag mötte gav mig ett varmt och vänligt mottagande. Överallt lyste lojalitet, medvetenhet och ansvarskänsla igenom. Snabbt stod det klart för mig att det var ett vinnande lag jag skulle vara ledare för de närmaste åren. Det trista och kulna vädret utomhus förbleknade inför den vår, sol och värme som jag fick uppleva inomhus.

”De närmaste åren” kom att bli 12 år på F 5. Hur många år det blir i Ljungbyhed för mig det vet endast den Allsmäktige. Under alla dessa år har jag aldrig haft anledning att ompröva det fina första intryck jag fick av F 5 den 2 april 1975.

12 år är en lång tid. Konjunkturerna för F 5 har varierat ganska mycket under den tiden. Emellanåt har situationen varit rätt mörk. Jag tänker på de allvarliga tankar som fanns 1975-77 på att flytta verksamheten från Ljungbyhed och samlokalisera den med någon annan flottilj.

Nästa hot mot vårt fortbestånd eller åtminstone verksamhetens omfattning var det s k ”F 5-projektet” som i stora drag innebar en inskränkning av vår verksamhet med en tredjedel och en reducering med mer än hundra personer.

 

För första gången sedan 60-talet bröts definitivt den nedåtgående utvecklingstrenden för F 5 när äntligen efter många och lång tids bekymmer beslut 1983 fattades att till F 5 förlägga Trafikflygarhögskolan (TFHS). Först vid årsskiftet 86-87 klarlades dock slutgiltigt ansvars- och arbetsförhållandena för TFHS. Dessutom fastslogs att statens huvudsakliga satsning för utbildning av trafikpiloter skulle ske på TFHS i Ljungbyhed.

TFHS på F 5 är äntligen i hamn. Flygskolan har ålagts ökade uppgifter och verksamhet byggs ut ytterligare. Flygledarskolan vid Herrevadskloster har under senare år getts nya uppgifter och verksamheten har vuxit. Väderskolan har nu fått de nödvändiga resurserna för att verka fullt ut. Allt detta skapar större arbetsuppgifter inom stödfunktioner och ett ökat behov av personal och andra resurser. Det rör på sig och det rör sig uppåt. Vid senaste jul-genomgången för personalen som också var min sista som C F 5 gjorde jag en värdering av förbandet utifrån den långa tid som jag haft på mig för att bilda mig en säker uppfattning. Jag vill gärna avsluta både dessa rader och min tid vid F 5 med att kort upprepa vad jag då sammanfattningsvis sade:

” Det har kanske verkat tjatigt med den här positiva uppräkningen men jag har velat göra den och ge ett övertygande underlag för att jag har rätt i min bedömning av förbandets höga kvalitet. Syftet har också varit att klargöra för Er att Ni medverkat till att skapa en mycket bra arbetsplats. Jag vill att Ni skall känna Er delaktiga i den goda situation som idag råder på förbandet. Jag önskar att Ni skall känna till fredställelse över att få vara en del i vår gemenskap. Jag vill att det goda läget och resultatet skall vara en sporre för att även framgent söka behålla framskjuten position. F 5 seglar i medvind just nu. Hjälps vi åt och bjuder till kan medvinden föra oss ganska långt.”

Tack för 12 fina år –Lycka till!