åter startsida
   Styrelsen 2018

 

  Adress  Telefon e-post
Ordförande
Hans-Bertil Sinclair 

Vedbyvägen 66,  264 37 Klippan

0733-88 08 43

hans.bertil.sinclair@gmail.com
       
Vice ordförande
Lars Görborn

Tunnbindaregatan 5, 264 35 Klippan

0705-14 12 75
 
lars.grborn@hotmail.se
Sekreterare
Elsebeth Persson Spångengatan 18, 264 52 Ljungbyhed 0435-44 12 15 bettan.spg18@telia.com
Ledamöter      
Per Nagy Skolgatan 20, 265 34 Åstorp 0705-87 73 04 elmaskinper@gmail.com
Jan-Erik Nordh  Rundelsgatan 43, 264 51  Ljungbyhed  0435-44 10 27 jannenordh@klippan.seths.se
Christer Jönsson Ordensgatan 8, 264 35 Klippan 0435-132 73 csjj@telia.com
Birgitta Eliasson Tornsborg 4550, 264 54 Ljungbyhed 0435-77 03 17 bhbb.eliasson@gmail.com

Kassör
Kicky Sinclair (utanför styrelsen) 


Vedbyvägen 66,  264 37 Klippan              


0739-84 97 02 


kicky.sinclair@hotmail.com
     
 
Övriga Uppdrag
Telefon

 
   
Revisorer
Siv Olsson
Åke Andersson

042-495 10 33
0435-44 08 93
   
Revisorsuppleanter
Göran Johansson
Hans Gustafsson

0435-44 14 43
0435-351 90
   
Valberedning
Gunnar Persson sammankallande
Lars Johnsson
Bengt Eskilsson

 0435-44 12 15
0435-912 05
0435-77 01 73