åter startsida                                                      

                                                                        Beskrivning av händelsen från SFF    
                                                                                                     samt
                                                                          längre ner på sidan Minnescermoni                                        


 

Sören Nymans minnesmärke på korset


Evert Henrikssons minnemärke på korset


Flygmärket som visar vägen ner till stigen............

 


....Stigen till nedslagsplatsen i mossen

Begravningsplatsen....


 
 
 
Text: Flygolycka i Sjuhult 1963. Båda piloterna förolyckades och fick sina gravar här.
 
Minneshögtid 2013 september, 50 år efter olyckan 1963 den 30 september.
se programmet klicka här
 

Mats Olsson spelar bland annat "Jag har hört om en stad ovan molnen"

Fanvakt från F17

 Flygchefen F17 Anders Segerby bland inledningstalarna

Övlt Bruno Svensson 91, som var 1.flyglärare vid haveriet i samtal med  Bengt Eskilsson
 

 Ewe Johansson (i mitten), Sören Nymans ordinarie flyglärare, i diskussion

Bruno Svensson berättar från sitt deltagande 1963-09-30

Bo-Göran i samspråk med anhöriga

Everts bror, Harry 2a fr höger tillsammans med övriga anhöriga

Everts son, Michael, då 2½ år  berättar ur sitt minne

Everts barnbarn Oliver har gjort en teckning som hänger på trädet

Många närvarande från bygden runt Göteryd

Delar av drygt 100 av de närvarande

 

Så var minnesceremonin slut. En solig och vacker dag. Vila i frid
ytterligare teckning från barnbarnet Oliver                   foto Hans-Bertil Sinclair ordf F5 kamratförening