Vakten                                                        liten krans   
                     
 Vi lade grunden på marken och i luften                                                                                       

Uppdaterad: 2017-11-23   webbmaster: Kicky Sinclair                                                F5 vapen - 1994                Krigsflygskolans Kamratförening       F5 Vapen 1994 - 1998                 Minnesstenen vid Flygarhallen      
             Välkommen till Krigsflygskolans Kamratförening

Flygvapenchefens besök F5 90 år 2016-11-22

F5 90 år 2016-09-03

Aktiviteter som varit

Allmänna försvarsföreningens hemsida

Bli medlem

Foto från årsmöten

Årsmötesprotokoll 

Information och bilder kring olyckan i
Hästberga, Göteryd

Bilder tagna inom F5-området       
      
Flygminnesmärken Uppdaterad information!

Historik om F5
  
Intressanta artikla

Kamratföreningens historia

Klubb- och Slipsnålar

Krigsarkivet och Gamla Flygstaben på Banérg. Sthlm

Länkar

Stadgar

Styrelsen

OBS!!!
Hjälp till att identifiera gamla bilder!  
Varje fredag kl.13.30 - 15.00 under nästan hela året samlas ett 20-30-tal personer på "Annexet"
(g:a uoffmässen på Husarlägret) för att under trevliga former hjälpas åt att identifiera motiven på 1000-tals foto från F5 historia.
Arrangör för detta är Ljungbyheds Militärhistoriska Museum.
www.lmhm.se

Här kan Du också se F5 stolthet under många år Team 60 (Youtube)

EFTERLYSNING!
Klicka här för mer info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMKR-nytt
Julhälsning från ordföranden för Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund

Mycket läsvärd artikel!!!
General Bengt Gustafsson ÖB 1986 - 1994 berättar om sin tid som ÖB
Artikeln hämtad ur Kungliga Krigsvetenskapsakademins skrifter med
Bengt Gustafssons personliga medgivande.

 

Du som varit anställd inom Försvaret!  Sök veterankort hos f17-veterankort@mil.se           
Information hos kamratföreningen eller
http://www.forsvarsmakten.se/sv
 
Arbetsgruppen Veteraner & Anhöriga

Vi finns också på Facebook - sök efter Krigsflygskolan F5 Kamratförening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

              

                

                                                 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              


 

          

             


             
             

              


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.