[counter] 
Krigsflygskolan F5 Kamratförening

F.d Underofficersmässen numera benämnd Fanjunkaren är föreningens lokal

[counter] besökare

Välkommen till vår hemsida.  

Du är välkommen som medlem om Du är f.d elev, vpl eller anställd, nära anhörig till anställd. Gå in under fliken "Bli Medlem"

Du som i övrigt är intresserad av F5 och vår historia är också välkommen att bli medlem. Skicka ett mail till f5kamrat@gmail.com

Vill Du se protokoll och årsmöteshandlingar så behöver Du lösenord och användarnamn som du får om Du är medlem och mailar f5kamrat@gmail.com eller ringer 0733-88 08 43

OBS! Om Du har e-postadress men inte har lämnat den till oss så önskar vi att Du gör det. Vi brukar skicka ut information 4 - 5 gånger/år via e-post men enbart 1-2ggr via brev.

Vi är också aktiva på Facebook där vi är drygt 1100 medlemmar.
Där hittar Du bl.a åtskilliga foton som är inlagda av medlemmar från alla möjliga sammanhang.  

https://www.facebook.com/groups/379871712073889

 

 

Aktuellt

Nyhet

2023-11-25

Nyhet

2023-11-02

Styrelsens förslag till Verksamhetsplan 2024.

3 mars kl.11.00 Årsmöte på Restautang Lucys med föredrag av Pär Cederqvist

12 maj kl. 11.00 Vårträff med tipsrunda och grillfest i trädgården på Fanjunkaren

6 juni Firande av Nationaldag i Ljungbyhed med efterföljande samkväm på Fanjunkaren

24 aug Bussresa till F17 Kallinge och Flygvapnets Huvudflygdag

3 nov kl. 13.00 Höstträff på Militärhistoriska Museet där Bertil Larsson berättar om sina Polarresor

Nyhet

2023-10-24

Foto och film från Smålandsresan 29-30/9 finns nu under fliken Aktiviteter