[counter] 
Krigsflygskolan F5 Kamratförening

[counter] besökare

Hej och Välkommen till vår hemsida. 

Höstträff söndag 15/10
Plats:Restaurang Lucy (f.d vplmatsalen)

Tid: kl 12.00

Då berättar Generallöjtnant Jan Salestrand, Chef för HM Konungens stab om sin resa från furir på Västgöta Flygflottilj F6, via olika befattningar inom Försvarsmakten och inom Försvarsdepartementet till Chef för HM Konungens stab.

Jan Salestrand HMK Stabschef
1975          Instruktör F6
1979          Plutonchef F6
1982          Chef Allmän avdelning F6
1984          FV KHS
1987          MHS Ak
1987          Kompanichef F6
1990          MHS/Hk
1990          Lärare MHS
1992          Baschef F6
1997          Air War College, USAF
2000          Chef Jämtlands flygflottilj F4
2003          Olika högre befattningar inom FM, senast chef för
                 Försvarsmaktens högkvarter och ledningsstab
2014          Statssekreterare hos Försvarsminister Peter Hultqvist
2018          Chef för HM Konungens stab

Alla intresserade är välkomna så ta gärna med en vän som blir medlem (se längre ner)

Anmälan till lunch gör Du genom att sätta in 150 kr på föreningens bankgiro 194–7431 senast onsdag den 4 oktober.

Har Du några frågor? maila f5kamrat@gmail.com eller ring 0733-88 08 43.

VÄLKOMNA
Styrelsen
 

  

Vi är också aktiva på Facebook där vi är drygt 1100 medlemmar. Där hittar Du bl.a åtskilliga foton som är inlagda av medlemmar från alla möjliga sammanhang.  

https://www.facebook.com/groups/379871712073889

Du är välkommen som medlem om Du uppfyller kraven som f.d elev, vpl eller anställd (samt anhörig till anställd).

Gå in under fliken "Bli Medlem"

Vill Du se protokoll och årsmötehandlingar från årsmöten så behöver Du lösenord och användarnamn.

Det får Du om Du är medlem och mailar f5kamrat@gmail.com eller ringer 0733-88 08 43

OBS! Om Du har e-postadress men inte har lämnat den till oss så önskar vi att Du gör det. Vi brukar skicka ut information 4 - 5 gånger/år via e-post men enbart 1-2ggr via brev.

 

 

Aktuellt

 Smålandsresan den 29-30 september 

Vi besöker Flygargraven i Göteryd ,Sjuhults mosse, då det är 60 år sedan      Flygläraren Evert Henrikssson och Flygeleven Sören Nyman miste sina liv vid olyckan den 30/9 1963.
Evert Henriksson Sören Nyman
 Se också under fliken "Haverier".

Program

29/9

09.30 Avresa Ljungbyhed 

12.15 Ankomst Växjö, lunch

14.00 Besök Utvandrarnas hus

17.00 Kamratligt samkväm på hotellet

18.00 Middag      

30/9

08.30 Avresa till Älmhult

09.30 Ankomst Älmhult, IKEA

11.30 Lunch IKEA

12.30 Avfärd till Flygargraven, Sjuhulta mosse

12.50 Samling vid Göteryds kyrka

13.20 Ankomst Sjuhulta mosse

13.30 Minnesceremoni (Historiebeskrivning, korum, kransnedläggning)

15.00
   / 
15.30 Avfärd mot Ljungbyhed

16.00
    /
16.30 Ankomst Ljungbyhed