[counter] 
Krigsflygskolan F5 Kamratförening

F.d Underofficersmässen numera benämnd Fanjunkaren är föreningens lokal

Nationaldagsfirande i Ljungbyhed

F5 Kamratförening deltar i nationaldagsfirande den 6/6 i Ljungbyhed med två fanbärare, avmarsch från torget i Ljungbyhed Kl 13:30 till hembygdsparken.

Efter Nationaldagsfirandet bjuder vi in till samkväm med kaffe och fralla i våran lokal "Fanjunkaren" till självkostnadspris 30:-.
Ni som önskar deltaga sätter in 30:- på bankgiro 194-7431
OBS! Glöm inte skriva namn på inbetalningen

Samkväm med kaffe och fralla beräknas till ca 15:15
Anmälan senast om deltagande i samkväm med fika 26/5 till:
lars.grborn@hotmail.se eller sms 070-5141275

Välkomna Styrelsen

Aktuellt

Nyhet

2023-11-02

Styrelsens förslag till Verksamhetsplan 2024.

6 juni Firande av Nationaldag i Ljungbyhed med efterföljande samkväm på Fanjunkaren

24 aug Bussresa till F17 Kallinge och Flygvapnets Huvudflygdag

3 nov kl. 13.00 Höstträff på Militärhistoriska Museet där Bertil Larsson berättar om sina Polarresor

Nyhet

2023-10-24

Foto och film från Smålandsresan 29-30/9 finns nu under fliken Aktiviteter

 

Nyhet

En exempelnyhet. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig.

Nyhet