[counter] 
Krigsflygskolan F5 Kamratförening

F.d Underofficersmässen numera benämnd Fanjunkaren är föreningens lokal

Flygdag F17

Aktuellt

Nyhet

Styrelsens förslag till Verksamhetsplan 2024.

24 aug Bussresa till F17 Kallinge och Flygvapnets Huvudflygdag

3 nov kl. 13.00 Höstträff på Militärhistoriska Museet där Bertil Larsson berättar om sina Polarresor