Krigsflygskolan F5 Kamratförening

 

 
What do you want to do ?
New mail

Krigsflygskolans Kamratförening har som främsta syfte att bibehålla och utveckla den kamratskap som grundlades mellan anställda och deras anhöriga, elever, värnpliktiga m.fl.  Vår verksamhet går ut på att nå ovanstående genom träffar, resor och allt som kan stärka vår gemenskap.