Krigsflygskolan F5 Kamratförening

 

 
What do you want to do ?
New mail

Vill Du bli medlem hos oss?

 Om Du uppfyller följande krav är Du välkommen

  • Varit anställd (militär, civil eller frivillig) på F5 
  • Varit Flygelev/Aspirant/Strilelev/Meteorolog- eller Flygledaraspirant
  • Varit värnpliktig 
  • Nära anhörig (maka/make/sambo, dotter/son) till någon av ovanstående kategorier

Skicka ett mail och berätta vilken kontakt med F5 Du haft, ditt namn, adress, telefon, födelseår och mailadress.                            
                                    
Sätt in 50 kr på OBS! Bankgiro 194-7431,
                                              
 IBAN

SE23 8000 0821 4994 4423 3408 (utlandsinbetalning)

                           Glöm inte ditt namn
                                                   
 Välkommen!