Krigsflygskolan F5 Kamratförening

 

 
What do you want to do ?
New mail

Vill Du bli medlem hos oss?

 Om Du uppfyller följande krav är Du välkommen

  • Varit anställd (militär, civil eller frivillig) på F5 
  • Varit Flygelev/aspirant, meteorolog- eller flygledaraspirant
  • Varit värnpliktig 
  • Nära anhörig (maka/make/sambo, dotter/son) till någon av ovanstående kategorier

Skicka ett mail och berätta vilken kontakt med F5 Du haft, ditt namn, adress, telefon, födelseår och mailadress.                            
                                    
Sätt in 50 kr på OBS! Bankgiro 194-7431,
                                              
 IBAN SE9660000000000746786778 (utlandsinbetalning)

                           Glöm inte ditt namn
                                                   
 Välkommen!