[counter] 
Krigsflygskolan F5 Kamratförening

Styrelsen 2023

Ordförande:               Hans Bertil Sinclair (avliden 3 feb 2024)

Vice ordförande:         Lars Görborn

Sekreterare:               Elsebeth Persson

Kassör:                      Kicky Sinclair ( anlitad utanför styrelsen)

Ledamöter:                Jan-Erik Nordh, Per Nagy, Arne Svensson, Jan Wijkander, Lars Andersson

Firmatecknare:           Kicky Sinclair och Jan-Erik Nordh

Revisorer:                  Johan Petersson, Åke Andersson
Ersättare:                  Hans Gustafsson, Christer Hallberg

 

Valberedning:            Lars Petersson, Karl-Olof Lööw, Per Lundström