[counter] 
Krigsflygskolan F5 Kamratförening

Styrelsen 2023

Ordförande               Hans Bertil Sinclair

Vice ordförande         Lars Görborn

Sekreterare               Elsebeth Persson

Kassör                      Kicky Sinclair ( anlitad utanför styrelsen)

Ledamöter                Jan-Erik Nordh

                                Per Nagy

                                Arne Svensson

                                Jan Wijkander

                                Lars Andersson